Κοινωνική οικονομία

"Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει οικονομικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς, κυρίως συνεταιρισμούς, κοινωνίες αλληλοβοήθειας και σωματεία (ενώσεις), η ίδρυση και η λειτουργία των οποίων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 
  • σκοπό έχουν κυρίως την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη τους ή την κοινωνία, παρά την επιδίωξη κέρδους,
  • έχουν ανεξάρτητη διοίκηση,
  • εφαρμόζουν δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων,
  • αποδίδουν προτεραιότητα στα άτομα και στην εργασία έναντι του κεφαλαίου κατά τη διανομή του εισοδήματος"
(Jacques Defourny, 2001).


Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, Κοινωνική Οικονομία ορίζεται: "το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων". Ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας, θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.).

Σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αποδειχθεί ότι ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία ανθεκτικών οικονομικών συστημάτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη της κοινωνίας, της τοπικής κοινότητας και στην προστασία του περιβάλλοντας.
Στη γενικότερη στόχευση που έχουν οι προσπάθειες για κοινωνική ενσωμάτωση και καταπολέμηση της ανεργίας η Κοινωνική Οικονομία και η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα μπορούν να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο.

Προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και Κοινωνική Οικονομία έχει καταρτίσει ένα Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης το οποίο περιλαμβάνει τρεις άξονες δράσεων:

Ο πρώτος άξονας αφορά :
Στη δημιουργία ενός Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοιν.Σ.Eπ. και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας, στη δημιουργία ενός Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, στη δημιουργίαΠεριφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο.
Οι Περιφερειακοί Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί θα έχουν κυρίως ως ρόλο:
  • Την πληροφόρηση, παρακίνηση και υποστήριξη της εκδήλωσης τοπικών εταιρικών σχημάτων, συλλογικού και αλληλέγγυου χαρακτήρα, για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
  • Την παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών θερμοκοιτίδας ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας (χώροι κοινής χρήσης γραφείων, γραμματειακής, λογιστικής υποστήριξης κλπ).
  • Την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης συμφωνιών συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μεταξύ των Κοινωνικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Ο δεύτερος άξονας αφορά στην υλοποίηση δράσεων για την οικονομική στήριξη της έναρξης δραστηριότητας των Κοιν.Σ.Eπ. 

Ο τρίτος άξονας αφορά στη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση των Κοιν.Σ.Επ.

1 σχόλιο:

  1. Εάν είχατε οικονομικά προβλήματα, τότε είναι καιρός να χαμογελάσετε. Το μόνο που χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τον κ. Benjamin είναι το ποσό που θέλετε να δανειστείτε και η περίοδος πληρωμής που σας ταιριάζει και θα έχετε το δάνειο σας εντός τριών εργάσιμων ημερών. Μόλις επωφελήθηκα για έκτη φορά ένα δάνειο 700 χιλιάδων δολαρίων για περίοδο 180 μηνών με τη δυνατότητα πληρωμής πριν από την ημερομηνία λήξης. Ο κ. Benjamin με βοηθάει με δάνειο. Κάντε επαφή μαζί του και θα δείτε ότι είναι ένας πολύ ειλικρινής άνθρωπος με καλή καρδιά. Το email του είναι Lfdsloans@outlook.com και ο αριθμός τηλεφώνου του WhatApp είναι +1-989-394- 3740.

    ΑπάντησηΔιαγραφή