Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

Οι ΚοινΣΕπ ΜΠΡΟΣΤΑ

Στις 17 Απρ 2015, στις 17.00, στην αίθουσα του Β΄ Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης (Μοναστηρίου 93, 2ος όροφος), το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεντρ. Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Οι ΚοινΣΕπ ΜΠΡΟΣΤΑ» εστιάζοντας σε προβληματισμούς των μελών στην «Χρηματοδότηση των ΚοινΣΕπ», στην ανάγκη δημιουργίας επιμορφωτικών κύκλων κυρίως στην «Οικοδόμηση της Ομάδος», σε «Συνεταιριστικά θέματα», σε «Στοιχεία Ηγεσίας & Διοίκησης», σε «Προσανατολισμό στις Πωλήσεις», αλλά και στα «Φορολογικά των ΚοινΣΕπ».

Το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κ.Μ. εκτιμά ότι επιβάλλεται επανασχεδιασμός νέου κύκλου ενημέρωσης της νέας πολιτικής ηγεσίας στην Κυβέρνηση, όσο και στις Περιφέρειες, αλλά και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στη συνάντηση που χαιρέτισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, παρεβρέθηκε η σύμβουλος της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Αδάμ Σοφία,  η οποία παρουσίασε περιεκτικά και σε βάθος τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εργασίας για την Κοινωνική Οικονομία.

Η Κοινωνική Οικονομία (Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕπ κλπ) απέδειξε, όπου αναπτύχθηκε, ότι μπορεί να σταθεί ισάξια με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, και σε εποχή κρίσης, έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και συνδράμει αποφασιστικά και ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ, σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις είναι κάτι διαφορετικό από: το κράτος και το δημόσιο τομέα, από τον ιδιωτικό τομέα και τις business, από τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, από τα εθελοντικά κινήματα, από τους αγροτικούς ή αστικούς συνεταιρισμούς κλπ.
Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις-ΚοινΣΕπ αναπτύσσουν πρωτοβουλίες: για ένα διαφορετικό τρόπο παραγωγής, για ένα διαφορετικό τρόπο επιχειρείν, για ένα διαφορετικό τρόπο κατανάλωσης, με σεβασμό στο περιβάλλον (φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, κλπ), για παροχή υπηρεσιών φροντίδας με ανθρωπιά και αλληλεγγύη, για την αναβάθμιση της πολιτιστικής παρέμβασης. Η δημιουργία και σωστή λειτουργία των ΚοινΣΕπ μπορεί να φέρει ευεργετικά αποτελέσματα στην επίλυση μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων και σε κοινωνικές αντιθέσεις, αλλά και να επιτύχει την συμφιλίωση της κοινωνίας και της οικονομίας, ξεπερνώντας ή σπάζοντας τις αντιθέσεις μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας.

Οι σωστά λειτουργούσες ΚοινΣΕπ συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της συμμετοχής και της κουλτούρας της συνεργασίας, επιτρέποντας στους πολίτες να προωθήσουν την ικανοποίηση των κοινωνικών τους αναγκών με μορφής αλληλεγγύης και συνεργασίας. Επίσης επηρεάζουν τα πρότυπα της ιδιωτικής κατανάλωσης με στροφή σε προϊόντα και υπηρεσίες, υιοθετώντας κριτήρια εντοπιότητας, ποιότητας, υψηλής έντασης εργασίας, συνεισφέροντας έτσι και στην δημιουργία κοινωνικού πλούτου και αξιοποιώντας την καλύτερη χρήση των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων (Δ. Φεγγίτης, ΕΕΤΑΑ, 1/4/2015).

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Δημόσιες Συμβάσεις και ΚοινΣΕπ


Την τακτική 3η Τρίτη κάθε μήνα, στις 20 Ιαν 2015, στις 15.00, στην αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Εθν. Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη (έναντι Λευκού Πύργου, κάτω από την Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης) το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνει συζήτηση με θέμα «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΚοινΣΕπ» με κύριο εισηγητή τον κ. Κώστα Γεωργίου (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης).

Το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας είναι μια προσπάθεια «από κάτω» για δημιουργία μιας πλατφόρμας συνάντησης, συζήτησης, ενημέρωσης, ανταλλαγής εμπειριών, συναντίληψης, σύνθεσης προτάσεων και προώθησης από κοινού θέσεων των ΚοινΣΕπ Κεν. Μακεδονίας, τόσο μεταξύ τους, όσο και με όσους θα ήθελαν να προβάλλουν και να προωθήσουν την κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία.

Στις 22 Οκτ 2014, στην αίθουσα Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεντ. Μακεδονίας διοργάνωσε, με πολύ μεγάλη συμμετοχή, συνάντηση-ενημέρωση των Δημοτικών Αυτοδιοικήσεων με εισηγητή τον Δρ Κων. Γιώρμα (Προϊστάμενο Τμήματος Κοινωνικής Οικονομίας, Υπουργείο Εργασίας) για το θεσμικό πλαίσιο των ΚοινΣΕπ σύμφωνα με τον νόμο 4019/2011.

Το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεντρ. Μακεδονίας προσκαλεί όλους και ιδιαίτερα τους αρμόδιους Αντιδημάρχους & Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων, στην συνάντηση με αντικείμενο τις Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις-ΚοινΣΕπ. Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις είναι οι Δημόσιες Προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών στις οποίες ενσωματώνονται: Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, Κοινωνικά χαρακτηριστικά και Οικονομικά Χαρακτηριστικά.

Μέχρι 28/2/2015, ο κ. Κ. Γεωργίου μας ενημέρωσε ότι εφαρμόζεται το παρακάτω θεσμικό πλαίσιο: Οδηγίες 2004/17/ΕΚ & 2004/18/ΕΚ, ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», ΠΔ 59/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ», ΠΔ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/1993), Ν. 3316/2005 για την ανάθεση μελετών και τις αυτού τροποποιήσεις και Ν.3669/2008 για την ανάθεση δημοσίων έργων και τις αυτού τροποποιήσεις

Από 1/3/2015 θα εφαρμοσθεί το θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και το Νόμο 4281/2014 (Μέρος Β’ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) που καταργεί τα ΠΔ 59 & ΠΔ 60 και τις περισσότερες διατάξεις των λοιπών Νόμων. Από 1/3/2015 θα έχει ισχύ για όλους τους δημόσιους φορείς  και για όλες τις δημόσιες συμβάσεις άνω των 2.500 € πλέον ΦΠΑ. Ο νόμος ενσωματώνει εκ νέου τις οδηγίες και όπου αυτές το ορίζουν επιτρέπει τη χρήση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
Οι νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες είναι: η Οδηγία 23/2014 (ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης), η Οδηγία 24/2014 (Δημόσιες Προμήθειες & κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ & Οδηγία 25/2014 (Προμήθειες φορέων & κατάργηση Οδηγίας 2004/17/ΕΚ).Για  την καταγραφή: Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382