Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Νέες Δράσεις του Δικτύου: Πρόσκληση για το προσφυγικό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι φορείς - συνδιοργανωτές του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, μετά τα αποτελέσματα του εργαστηρίου με θέμα « Προσφυγικό και Κοινωνική Οικονομία» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Περιφερειακού φόρουμ Θεσσαλονίκης, καλεί δομές της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας: κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς , ομάδες παραγωγών, υποστηρικτικούς φορείς, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητά τους για συνεργασία και από κοινού δράσεις.
Οι προτεινόμενες δράσεις και το πλαίσιο παρέμβασης περιγράφηκαν από τους συμμετέχοντες και καταγράφηκαν στα αποτελέσματα του εργαστήριου:
Ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας - πλαίσιο παρέμβασης
·         Ο πολυσύνθετος και πολυεπίπεδος χαρακτήρας του προσφυγικού ζητήματος απαιτεί ολοκληρωμένες παρεμβάσεις  που να αντιμετωπίζουν τις άμεσες ανάγκες, αλλά και να αναδεικνύουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ένταξης των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες. Η κοινωνική οικονομία, με την πολυμορφία της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο σχεδιασμό ενώνοντας και αξιοποιώντας τις δυνάμεις της .
·         Η κοινωνική οικονομία μπορεί να αναπτύξει επιχειρηματικές δράσεις στις οποίες θα εντάξει πρόσφυγες, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες συνύπαρξης, τις δυνατότητες ανάπτυξης, επ’ ωφελεία τόσο των προσφύγων όσο και των τοπικών κοινωνιών.   
·         Η κοινωνική οικονομία θα πρέπει να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της καλύπτοντας, στο μέτρο που μπορεί, τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες των προσφυγικών καταυλισμών.
·         Οι  Κοινωνικές Επιχειρήσεις θα πρέπει να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν το προσφυγικό, προτάσσοντας την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους.
Προτεινόμενες δράσεις
·         Δημιουργία - παραγωγή προϊόντος/των brand - αποτέλεσμα συνεργασίας προσφύγων - Ελλήνων εργαζομένων, στα πλαίσια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Στη παραγωγή του προϊόντος/των θα συμμετέχουν σε κάθετη ή οριζόντια συνεργασία κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν εντάξει πρόσφυγες (μετά από σχετική κατάρτιση και ειδική εκπαίδευση). Το brand θα συμβολίζει τη συνύπαρξη και τη συνεργασία και θα στοχεύσει και σε αγορές του εξωτερικού.
·         Δράσεις ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών (φεστιβάλ κ.α.)
·         Δράσεις εναλλακτικής εκπαίδευσης, κατάρτισης
·         Δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων - πιλοτική εφαρμογή
·         Καταγραφή δεξιοτήτων - ενδιαφερόντων προσφύγων
·         Μελέτη - μεταφορά καλών ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών
Οι δομές της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε κάποια από τις προτεινόμενες δράσεις καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, στη παρακάτω φόρμα και να την αποστείλουν στον συντονιστή φορέα: «Δίκτυο ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Κεντρικής Μακεδονίας» και στη ηλεκτρονική διεύθυνση: diktyokoinsepkm@gmail.com.

Μετά τη συγκέντρωση των διαθεσιμοτήτων, θα ακολουθήσουν συναντήσεις για την από κοινού διαμόρφωση και υλοποίηση των δράσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου